HÜ PDRMER Danışma Kurulu

Prof. Dr. Oya G. ERSEVER H.Ü. PDR
Prof. Dr. Tuncay ERGENE H.Ü. PDR
Prof. Dr. Filiz BİLGE H.Ü. PDR
Y. Doç. Dr. Meliha TUZGÖL-DOST H.Ü. PDR
Prof. Dr. İhsan DAĞ H.Ü. Psikoloji
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ H.Ü. Sosyal Hizmet
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN- BARAN H.Ü. Sosyoloji
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL H.Ü. Aile ve Tük. Bil
Prof. Dr. Arzu ŞENER H.Ü. Aile ve Tük. Bil
Prof. Dr. Suavi AYDIN H.Ü. İletişim Bilimleri
Prof. Dr. Ayhan DEMİR ODTÜ PDR
Y. Doç. Dr. Zeynep HATİPOĞLU-SÜMER ODTÜ PDR
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY Gazi Ü. PDR
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniv. PDR
Doç. Dr. Türkan DOĞAN Başkent Üniv. PDR
Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Ondokuz Mayıs Üniv. PDR
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ İnönü Üniv. PDR
Y. Doç. Dr. Cem Ali GİZİR Mersin Üniv. PDR
Uzm. Sosyal Çalışmacı Türkan ÇAĞLAR H.Ü. Sağlık Merkezi
Uzm. Psi. Danışman Hüseyin ŞEN Türk PDR-DER
Dr. Psi. Danışman Haktan DEMİRCİOĞLU MEB- Özel Eğitim Rehberlik Hiz.Gn. Md.
Uzm. Psi. Gülsüm Deniz KARTAL İş-Kur Gn. Md.
Dr. Pınar Çağlar KUŞÇU İş-Kur Gn. Md.
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr