HÜ PDRMER İletişim

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)

Merkez Müdürü:
Prof.Dr. İbrahim YILDIRIM
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
06800, Beytepe-ANKARA

Tel: (312) 297-85 50
e-Posta: pdrmerathacettepe.edu.tr
e-Ağ: http://pdrmerathacettepe.edu.tr/

PDRMER_logo
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr