HÜ PDRMER Misyon ve Vizyon

Hacettepe Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRMER) Misyonu:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili konularda;

  • Üniversitemiz kapsamında ve toplumsal düzeyde araştırmalar yapmak,
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili olarak topluma ve yetkililere bilgi sunmak ve danışmanlık yapmak,
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında daha nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak,
  • Üniversitemiz kapsamında ve toplumsal düzeyde projeler gerçekleştirerek bunları uygulamaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRMER) Vizyonu:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında araştırmalar, uygulamalar, eğitimler, danışmanlıklar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, etkin bir alan ve merkez olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr