HÜ PDRMER Projeler

BAB Projesi Tamamlandı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "1-013 A810 001" numaralı ve "Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler" başlıklı araştırma projesi başarıyla sonlandırılmıştır [Kasım 2014.]

 • Proje Yürütücüsü
  • Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
 • Yardımcı Araştırmacılar
  • Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU
  • Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
  • Doç. Dr. İbrahim KEKLİK
  • Dr. Özlem HASKAN AVCI
  • Ar. Gör. Tülin ACAR
  • Ar. Gör. Seval KIZILDAĞ
  • Ar. Gör. Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ
  • Ar. Gör. Fatma ARICI ŞAHİN
  • Ar. Gör. Özlem ULAŞ
  • Ar. Gör. Didem D. KEPİR SAVOLY
  • Ar. Gör. E. Feyza DİNÇEL
 

"Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri" Başlıklı Proje

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) olarak hazırladığımız bir Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) Projesi ilgili birimlerce uygun görülerek desteklenmesine karar verilmiştir [Mart 2013].

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenecek olan bu proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Üniversite yaşamıyla ilgili görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Bu bağlamda ayrıca öğrencilerin başarısızlık nedenleri de incelenecektir.

"Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri" başlıklı Projenin "Proje Öneri Metni"

 
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr