HÜ PDRMER Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM PDRMER Müdürü
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

iyilathacettepe.edu.tr Web sayfası
Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sadiathacettepe.edu.tr Web sayfası
Doç. Dr. Türkan DOĞAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı dogantathacettepe.edu.tr Web
Doç.Dr. İbrahim KEKLİK Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı keklikathacettepe.edu.tr Web
Yard. Doç. Dr. Özlem HASKAN-AVCI Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı haskanathacettepe.edu.tr Web
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr